Annyeong haseyo!

When Shaman Wol went to His royal highness’ room, King Lee Hwon 이훤 was not sleeping but standing in front of her.

Moon Embracing the Sun 해를 품은 달 Filipino Dubbed

Hwon: Nagulat ka.Hindi ko ininom ang binigay nila sa aking tsaa. Mula ngayon, hindi ko na iyon iinumin pa. Gagawin mo kung ano ang sinabi mo sa aking kaya mong gawin. Sabi mo, tutulungan mong mapanatag ang isip ko habang namamahinga?

Wol: Ganoon nga, Kamahalan.

Hwon: At ang sakit na nasa puso ko, tutulungan mong maibsan.

Wol: Tama kayo, Kamahalan.

Hwon: Napagod ako ngayon at nais kong mapanatag. Bukod doon, may kung anong sakit na ayaw mawala dito sa puso ko kaya kailangan kita para tulungan akong makatulog ng mahimbing. At ang sakit sa puso ko, mawala nang tuluyan. Alalahanin mong nakapangako ka kaya magagawa mo ba? Tinatanong kita. Magagawa mo ba?

Wol: Gagawin ko ang aking makakaya. Kung ipahihintulot ninyo, hihigupin ng katawan ko ang masamang enerhiya na patuloy sa inyong gumagambala. Sisikapin kong guminhawa ang anumang sakit na nararamdaman ninyo sa inyong puso at kaluluwa. Bilang babaylan at buhay na mutya, tungkulin kong mapalakas kayo at maibalik ang dating sigla ng inyong katawan. Ang utos sa akin, isang buwan ko itong gagawin. Subalit kung hihilingin ninyo, nakahanda akong gawin iyon habangbuhay.

Hwon: Nais kong makita ang iyong mukha. Tumingin ka sa akin. Inuutusan kita.

King Lee Hwon asked His royal physician to treat Shaman Wol‘s bruises. While he was looking at her, no, he was staring her, he seemed so worried. I wish I were His living talisman, too.♥

Philippine Television Airing: 18 September 2012 (GMA)

Advertisements