Omo!

Lee Hwon 이훤 and Heo Yeon Woo 허연우, played by Han Ga In 한가인, finally met after a long time. It was a magical scene but also a sad one. When she was re-born, she lost her memory. So, she could not recognize him.

Moon Embracing the Sun 해를 품은 달 Filipino Dubbed

Lee Hwon: Ano ang iyong pangalan?

Yeon Woo: Paumanhin po subalit wala po akong pangalan.

Lee Hwon: Papaanong wala kang pangalan? Kahit ang mga babaylan, mayroong pangalan.

Yeon Woo: Hindi ako binigyan ng pangalan dahil ayaw ng Punong Babaylan na magkaroon ako ng kaugnayan sa iba. Kaya simula pagkabata, tinatawag lang nila akong Binibini.

Lee Hwon: Hindi niya gusto na magkaroon ka ng kaugnayan sa iba? Saksi ang buwan sa maiksing pagtatagpong ito. Kung ganoon, “Wol 월” na lang ang itatawag ko sa iyo. Tanggapin mo iyon bilang pasasalamat sa hinain mo sa aming alak.

Yeon Woo: “Wol.” Narinig mo ba? Hindi ako makapaniwalang mayroon na akong pangalan.

Philippine Television Airing Date: 07 September 2012 (GMA)

Advertisements