Annyeong haseyo!

Our episode today contains one of The 3 Scenes in Moon Embracing the Sun that Soo Hyun Likes the Most. He said,

That’s  the scene where Hwon makes fun of his Queen

He moves just so close to her and whispers to her ears: “You can have anything that you and your family want… But don’t ever hope to touch my heart”

That’s the scene — Taxi Embracing Soo Hyun

Moon Embracing the Sun 해를 품은 달 Filipino Dubbed

Lee Hwon: Tumayo ka diyan, aking Reyna.

Bo Kyung: Kamahalan.

Lee Hwon: Malamig dito sa labas. Doon ka na sa silid mo.

Bo Kyung: Hindi ako aalis hangga’t hindi nagbabago ang pasya ng ating Dakilang Inang Reyna. Hindi ako aalis sa aking kinalalagyan.

Lee Hwon: Hihingi ako ng tawad sa lola ko at papayag na akong magpahinga kaya yumayo ka na diyan.

Bo Kyung: Kamahalan.

Lee Hwon: Nagsanib ng lakas ang lola ko at ama mo upang mapasunod ako sa kagustuhan nila. Kahanga-hanga ang tibay ng mga nasa likod mo, aking Reyna. Noong kasal natin, naalala mo ang sinabi ko? Hayaan mong ipaalala ko sa iyong muli. Umasa ka na makukuha mo at ng inyong angkan ang lahat ng inyong naisin pero hindi mo makukuha ang puso ko. Tinitiyak ko sa iyo. Hindi darating ang araw na iyon.

Philippine Television Airing Date: 05 September 2012 (GMA)

Advertisements